Author's details  
           
  Author's name :  BOGDAN VASILE BUDA    
    Doctor în teologie, protopop de Spania, responsabil național pentru preoții și credincioșii români din această țară. Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea. Email: basilebuda@yahoo.fr.      
           
  Today: 25-05-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  SOME GENERAL CONSIDERATIONS ON PRAYER TO ST. TERESA OF AVILA / ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA PREGHIERA IN SANTA TERESA DI GES�.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

2.  PERSPECTIVĂ MARIOLOGICĂ PATRISTICĂ. NAŞTEREA CONCEPTULUI DE THEOTOKOS.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

3.  ASCETICAL AND PEDAGOGICAL REQUIREMENTS OF THE MARIA THERESA PRAYER IN WORK "THE ROAD OF PERFECTION" / LE ESIGENZE ASCETICHE E PEDAGOGICHE DELLA PREGHIERA TERESIANA NEL "CAMMINO DI PERFEZIONE".
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

4.  THE EUCHARIST AND HEART UNION WITH CHRIST IN THE OPERA "LIFE IN CHRIST" BY NICHOLAS CABASILAS / L’EUCARISTIA UNIONE DELL’ANIMA CON CRISTO NELL’OPERA LA “VITA IN CRISTO” DI NICOLA CABASILAS.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

5.  THE LIFE AND WRITINGS OF NICHOLAS CABASILAS IN HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT OF SEC. BYZANTINE XIV / VITA E OPERE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO STORICO E CULTURALE DEL SECOLO XIV BIZANTINO.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

6.  THE DIVINE MYRON IN THE THEOLOGICAL AND SPIRITUAL THINKING OF NICHOLAS CABASILAS / IL DIVIN MYRON NEL PENSERIO TEOLOGICO-SPIRITUALE DI NICOLA CABASILAS.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

7.  ASPECTS OF LITURGICAL, SPIRITUAL AND THEOLOGICAL WORK OF BAPTISM IN THE "LIFE IN CHRIST" BY NICHOLAS CABASILAS / ASPETTI LITURGICI, SPIRITUALI E TEOLOGICI DEL BATTESIMO NELLA OPERA LA "VITA IN CRISTO" DI NICOLA CABASILAS / LES ASPECTS LITURGIQUES, SPIRITUELS ET THEOLOGIQUES DU BAPTEME DANS L’OEUVRE LA VIE EN CHRIST DE NICHOLAS CABASILAS .
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

8.  THE SACRAMENTAL DYNAMISM IN THE THEOLOGY AND SPIRITUALITY OF NICHOLAS CABASILAS.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

9.  THE SPIRITUAL DOCTRINE OF NICHOLAS CABASILAS IN THE CONTEXT OF THE EASTERN SPIRITUALITY OF THE 16TH CENTURY / LA DOTTRINA SPIRITUALE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO DELLA SPIRITUALITÀ BIZANTINA DEL XIV SECOLO / DOCTRINA SPIRITUALĂ A LUI NICOLAE CABASILAS ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITĂŢII ORIENTALE ÎN SECOLUL AL XV-LEA .
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

10.  SCRISOAREA APOSTOLICĂ ORIENTALE LUMEN. O ÎNTÂLNIRE SINERGICĂ ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

11.  MATTERS OF HUMAN RIGHTS IN BARTHOLOMÉ DE LAS CASAS/ ASPECTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

12.  NICOLAE CABASILA’S MARIAN DOCTRINE / DOCTRINA MARIANĂ A LUI NICOLAE CABASILA.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

13.  BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS – BETWEEN ETHICS AND LAW / BIOÉTICA Y LOS DERECHOS HUMANOS – ENTRE LA ÉTICA Y EL DERECHO.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

14.  THE HUMAN TRAFFICKING IN THE SPANISH AND INTERNATIONAL LEGISLATION - DOCTRINE AND JURISPRUDENCE / LA TRATA DE SERES HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA E INTERNACIONAL, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA.
          Authors: BOGDAN VASILE BUDA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page