Author's details  
           
  Author's name :  JARDAR SEIM    
    historiker, holdt forelesningen på Norsklektoratet i Cluj høsten 2000      
           
  Today: 03-03-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  NORSK UTENRIKSPOLITIKK I DET 20. ÅRHUNDRE / THE NORWEGIAN FOREIGN POLICY IN THE 20TH CENTURY.
          Authors: JARDAR SEIM.

2.  NORSK HISTORIE - EPOKER OG TENDENSER / NORWEGIAN HISTORY - EPOCHS AND TENDENCIES.
          Authors: JARDAR SEIM.

3.  ROMANIAN CINEMA BEFORE THE "WAVE": MORE THAN RIPPLES / RUMENSK FILM FØR "BØLGEN": MER ENN SMÅKRUSNINGER.
          Authors: JARDAR SEIM.

 
         
     
         
           
    Back to previous page