Author's details  
           
  Author's name :  COSMINA-MARIA BERINDEI    
    Cercetător Științific III, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca      
           
  Today: 14-06-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE ICONOGRAPHIC COMPOSITIONS ON THE APOCALYPSE THEME REALIZED BY PAINTER ȘTEFAN FROM ȘIȘEȘTI / COMPOZIȚIILE ICONOGRAFICE PE TEMA APOCALIPSEI ALE PICTORULUI ȘTEFAN DIN ȘIȘEȘTI.
          Authors: COSMINA-MARIA BERINDEI.

2.  ELEMENTS OF TRADITIONAL ARCHITECTURE IN A UNIQUE DOCUMENTARY FUND: THE REPLIES TO THE ROMANIAN LANGUAGE MUSEUM’S 2ND QUESTIONNAIRE. THE HOUSE / ELEMENTE DE ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ ÎNTR-UN FOND DOCUMENTAL INEDIT: RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL II. CASA AL MUZEULUI LIMBII ROMÂNE.
          Authors: COSMINA-MARIA BERINDEI.

 
         
     
         
           
    Back to previous page