Author's details  
           
  Author's name :  RADU ADRIAN ROZSNYAI    
    Faculty of Physical Education and Sports, Babeș -Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.      
           
  Today: 21-05-2024     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  STUDY REGARDING THE PHYSICAL ACTIVITY PERFORMED BY FIRST AND SECOND YEAR’S STUDENTS ENROLLED AT THE BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY IN CLUJ-NAPOCA/STUDIU REFERITOR LA ACTIVITATEA FIZICĂ DESFĂȘURATĂ DE STUDENȚII DIN ANII ÎNTÂI ȘI DOI AI UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA.
2.  A STUDY CONCERNING THE DEVELOPMENT OF SPEED THROUGH THE USE OF DYNAMIC GAMES IN FOOTBALL, JUNIORS OF 14 TO 15 YEARS OLD / STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA VITEZEI PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DINAMICE IN FOTBAL LA JUNIORI CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 14-15 ANI.
          Authors: PAUL OVIDIU RADU, DAN MONEA, RADU ADRIAN ROZSNYAI.

3.  STUDY CONCERNING THE EFFICIENCY OF THE USE OF DYNAMIC GAMES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSONS AT 8th CLASS / STUDIU PRIVIND EFICIENȚA FOLOSIRII JOCURILOR DINAMICE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT LA CLASELE A VIII-A.
 
         
     
         
           
    Back to previous page