Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   DAN MONEA    
    Conf. univ. dr., Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Email: moneadan@yahoo.com.    
           
  20-07-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE IMPLICATIONS OF WATER IN THE CELL METABOLISM AND CELL FUNCTIONS.
          Autori: DENISA I. CREŢU, DAN MONEA, GHEORGHE MONEA, AURICA CREŢU.

2.  PSYCHOLOGICAL TRAINING IN SOCCER.
          Autori: GHEORGHE MONEA, DAN MONEA.

3.  BASIC POINTS OF VIEW ABOUT THE PREPARATION FOR 50M, 100M, 200M BREAST–STROKE OF THE STUDENTS FROM THE “BABES-BOLYAI” UNIVERSITY.
          Autori: DAN MONEA.

4.  OPTIMISATION OF THE SELECTION PROCESS IN FOOTBALL GAME FOR 10-12 YEARS OLD CHILDREN .
          Autori: PAULA APOSTU, DAN MONEA.

5.  POWER OUTPUT OF JUDO ATHLETES AND HIGH-SPEED NEUROMUSCULAR CONTROL.
          Autori: GHEORGHE MONEA, DAN MONEA, EMILIA FLORINA GROSU.

6.  REPETITION SPEED IN THE CONTEXT OF SPECIFIC PHYSICAL TRAINING PERIOD FOR JUDO ATHLETES.
          Autori: DAN MONEA, EMILIA FLORINA GROSU.

7.  AN EVALUATION OF THE EFFECTS THAT FOOTBALL SPECIFIC METHODS AND TESTS HAVE ON THE SKILL DEVELOPMENT CASE STUDY IN 10-12 -YEAR-OLD CHILDREN/EVALUAREA ÎNDEMÂNĂRII ÎN JOCUL DE FOTBAL PRIN TESTE SPECIFICE LA JUCĂTORII ÎN VÂRSTĂ DE 10-12 ANI. STUDIU DE CAZ.
          Autori: RODICA PRODAN, HOREA ŞTEFĂNESCU, DAN MONEA.

8.  SKILL DEVELOPMENT USING FOOTBALL SPECIFIC METHODS AND TESTS FOR 10-12 - YEAR-OLD CHILDREN / DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII PRIN METODE ȘI TESTE SPECIFICE JOCULUI DE FOTBAL LA COPIII DE 10-12 ANI.
          Autori: VLAD GROSU, HOREA ŞTEFĂNESCU, RODICA PRODAN, DAN MONEA.

9.  MOUNTAIN BIKE ACTIVITY IN NATURAL AREAS: IMPACTS AND IMPLICATIONS (CASE STUDY: THE CODRISOR FORREST PARK)/CICLISMUL MONTAN, IMPACT ȘI IMPLICAȚII ASUPRA ZONELOR NATURALE (STUDIU DE CAZ: PĂDUREA CODRIȘOR).
          Autori: DAN MONEA, HOREA ŞTEFĂNESCU.

10.  STUDY ON ATHLETES WHO UNDERWENT AN ATHLETIC TRAINING PROGRAM AT ALTITUDE IN ORDER TO INCREASE THEIR PULMONARY CAPACITY, TO IDENTIFY PSYCHOLOGICAL CHANGES REGARDING ATTENTION AND CONCENTRATION, THE PERSISTANCE OF MOTIVATION AND THE CORELATIONS BETWEEN THE TWO / STUDIU ASUPRA SPORTIVILOR CARE URMEAZĂ UN PROGRAM DE PREGĂTIRE ATLETICĂ LA ALTITUDINE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII PULMONARE PENTRU A IDENTIFICA MODIFICĂRI PSIHOLOGICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ATENȚIA ȘI PUTEREA DE CONCENTRARE, PERSISTENȚA MOTIVAȚIEI ȘI CORELAȚIA DINTRE CELE DOUĂ.
11.  A STUDY CONCERNING THE DEVELOPMENT OF SPEED THROUGH THE USE OF DYNAMIC GAMES IN FOOTBALL, JUNIORS OF 14 TO 15 YEARS OLD / STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA VITEZEI PRIN UTILIZAREA JOCURILOR DINAMICE IN FOTBAL LA JUNIORI CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 14-15 ANI.
          Autori: PAUL OVIDIU RADU, DAN MONEA, RADU ADRIAN ROZSNYAI.

12.  SPECIFIC METHODS USED IN EVALUATION OF FOOTBALL GAME SKILLS FOR THE 10-12 YEAR GROUP / METODE SPECIFICE UTILIZATE LA EVALUAREA ÎNDEMÂNĂRII ÎN JOCUL DE FOTBAL LA GRUPA DE VÂRSTĂ 10-12 ANI.
          Autori: DAN MONEA.

13.  SPORTS – CHILDREN’S ACTIVE WAY OF SOCIALIZING / SPORTUL – UN MOD DE SOCIALIZARE AL COPIILOR.
          Autori: DAN MONEA, PAUL SZABO-ALEXI, ONELA SANTA, SANTA CRISTIAN.

14.  STUDY ON THE DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE FORCE IN FOOTBALL AT JUNIORS A LEVEL.
          Autori: CRISTIAN ŞANTA, RODICA PRODAN, DAN MONEA, RAUL NEMEȘ.

15.  THE IMPROVEMENT OF THE MOTOR QUALITY - SPEED WITH SPECIFIC MEANS FROM FOOTBALL IN THE PHYSICAL EDUCATION LESSON FOR STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL.
16.  STUDY REGARDING LEARNING THE FOOTBALL GAME TECHNICAL PROCEDURES AT PRIMARY STUDENTS.
17.  A REVIEW ON THE INFLUENCE OF SWIMMING ON POSTURE DEFICIENCIES.
          Autori: DAN IONUȚ PÎRJOL, MIHAELA ORAVIȚAN, DAN MONEA.

18.  THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES CARRIED OUT IN THE AQUATIC ENVIRONMENT ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS FOR 10 – 12 YEAR TENNIS PLAYERS.
          Autori: FLORIN MIRON, DAN MONEA, HOREA STEFĂNESCU.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă