The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 2 / 2022  
         
  Article:   BOOK REVIEW: N. CSÁSZI ILDIKÓ, BALÁZS GÉZA, PÁLFI JÓZSEF (SZERK.), A 360 ÉVES VÁRADI BIBLIA: A VÁRADI BIBLIA TÖRTÉNETE ÉS HATÁSA: A NYELV, MINT LÉTFORMÁLÓ HATALOM. NAGYVÁRAD: PARTIUMI KIADÓ, 2022, 242 P., ISBN 978-606-9673-34-8.

Authors:  BAK ÁGNES.
 
       
         
  Abstract:  
Published Online: 2022-12-29
Published Print: 2022-12-30
pp. 329-333

VIEW PDF

FULL PDF


A kötetet megpillantva elmondható, hogy az igényes könyvborító utal a tartalomra, a tipográfiai kivitelezés utánozni próbálja régi korok technikáját, de kifinomult formaízlését nem tükrözi híven, a szöveg itt-ott viszont igényelt volna egy utolsó korrektúrát.
Örömömre, a kiadó referenciákra vonatkozó elvárásai ellenére, a kiadványban lábjegyzetes tanulmányt is találtam. A századok során értelemszerűen kialakult lapalji lábjegyzetek jelenléte nem zavarja meg a mondatok összefüggését, a gondolatmenetet, sőt kiegészíti azokat. Könyvtáros szemmel tekintve az APA-féle hivatkozás nem egyértelmű, megbontja az egyezményes jelek magától értetődő rendszerét.
 
         
     
         
         
      Back to previous page