The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 2 / 2022  
         
  Article:   BOOK REVIEW: FAZAKAS SÁNDOR – KOVÁCS KRISZTIÁN (SZERK.), „MIELŐTT MEGFORMÁLTALAK AZ ANYAMÉHBEN...”. AZ ÉLET KEZDETÉN FELMERÜLŐ DÖNTÉSEK KERESZTYÉN ETIKAI MEGKÖZELÍTÉSE (SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI /SZIK 8.), KIADJA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZOCIÁLETIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 2020, ISBN 978–615–5853–32–6, 336. OLD.

Authors:  PÜSÖK SAROLTA.
 
       
         
  Abstract:  
Published Online: 2022-12-29
Published Print: 2022-12-30
pp. 315-319

VIEW PDF

FULL PDF


A fenti kötet hiánypótló a magyar nyelvű protestáns bioetikai szakirodalomban. Az ehhez fogható átfogó mű ezúttal nem érdektelenség vagy az erre vonatkozó kutatói munka elmaradása miatt hiányzik a könyvespolcokról, hanem a dolgok természetéből következik. Egyfelől az orvostudomány olyan lendületesen fejlődött az utóbbi évtizedekben, és annyi új etikai kérdéssel szembesített, hogy alig zárul le a felmerülő etikai kérdések megválaszolásának folyamata, helyében máris újabb feladványok várnak körültekintő megoldásra. Másfelől a környező világunk is folyamatosan változik, és az etikai kérdések megválaszolása olyan összetett feladattá vált, amelyet hatékonyan csakis sokrétű összefogás révén lehet megvalósítani, amilyen a kötetben foglalt alapdokumentum megszövegezésének hátterét biztosította.
 
         
     
         
         
      Back to previous page