The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 2 / 2019  
         
  Article:   BOOK REVIEW - P. J. VERGUNST, M. VAN CAMPEN (SZERK.): JAN HOEK: THEOLOOG TUSSEN PREEKSTOEL EN LEERSTOEL.

Authors:  SIMON JÁNOS.
 
       
         
  Abstract:  

VIEW PDF


Published Online: 2019-11-20
Published Print: 2019-11-30
pp. 309-311
FULL PDF

Jan Hoek a református spiritualitás, hitvallás és rendszeres teológia professzora volt előbb a kampeni Protestáns Teológiai Egyetemen (PThU), majd ugyanannak az egyetemnek groeningeni fakultásán, az Edei Keresztyén Főiskolán, valamint a Leuveni Egyetem Teológiai Karán. A szisztematika teológia professzoraként olyan kérdésekkel foglalkozott szívesen, amelyek élénk vitát váltottak ki a holland reformátusság körében. Ez talán abból is fakad, hogy Hoek professzor a katedrán és a tudományos kutatásban is megmaradt élethivatása mellett, azaz lelkipásztornak. Ebből következett többek között az is, hogy „mutatóujját igyekezett a gyülekezetek ütőerén tartani.” Ezért törekedett vitafórumok kialakítására, egyetemi kollégáival, lelkésztársaival, és a más teológiai irányzatok képviselőivel. Kritikusan vizsgálta és lereagálta a modern eszmék egyházi térhódítását és az egyház belső folyamatait.
 
         
     
         
         
      Back to previous page