The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 2 / 2015  
         
  Article:   TEACHING THEOLOGY AT THE UNIVERSITY / TEOLÓGIA NEMCSAK LELKÉSZEKNEK, TEOLÓGIA AZ EGYETEMEN .

Authors:  BUZOGÁNY DEZSŐ.
 
       
         
  Abstract:  A vitaindítóra kapott idő rövidsége miatt hadd ne térjek ki a cím első felére („teológia nemcsak lelkészeknek”) és szűkítsem le ezt az általános témát arra a részterületre, amelyet a cím második fele határol körül: teológia az egyetemen. A nevem után szereplő rövidítés feloldásából szinte biztos, hogy nem valamelyik egyetemi szintű lelkészképző teológiai oktatásáról van szó, hanem világi-állami egyetemen folyó teológiai képzésről. Manapság már sok romániai egyetemen van teológiai képzés: ortodox, római katolikus, baptista stb., de csak két egyetemen történik református teológiai oktatás: a Partiumi Keresztyén Egye- temen, és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Református Tanárképző Karán, ez utóbbin akkreditált alapképzés, mester- és doktorképzés keretében. Az alábbiakban azon tapasztalataim közül osztok meg veletek néhányat, amelyeket ez utóbbi Karon szereztem, és „pars pro toto” beszél az általános témáról.  
         
     
         
         
      Back to previous page