The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1-2 / 2003  
         
  Article:   CALVINIST IDENTITY IN TRANSYLVANIA IN THE ERA OF GLOBALIZATION / REFORMÁTUS IDENTITÁS ERDÉLYBEN A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN.

Authors:  MOLNÁR JÁNOS.
 
       
         
  Abstract:  Ha a globális, globalizmus kifejezéseket szemantikailag, jelentéstartalmuk alapján vizsgáljuk, akkor a globális kifejezés alatt az összefoglalót, az átfogót, a teljest, az egészében tekintettel, az egészre vonatkozót értjük. A globalizmus alatt pedig világuralmi törekvést és annak ideológiáját. Önkéntelenül is feltevődik a kérdés: Ki vagy mi az átfogó, vagyis ki a cselekvés alanya? A kérdés a nominativusz keresését és meghatározását veti fel. De felerősödik a következő kérdés is: kinek meg minek a világuralmi törekvése áll előttünk? Ebben az esetben a hangsúly a genitivuszra tevődik.  
         
     
         
         
      Back to previous page