The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1 / 2022  
         
  Article:   KÖNYVISMERTETŐK – BOOK REVIEWS: ULRICH H. J. KÖRTNER: A BETEGÁPOLÁS ETIKÁJA (SZIK – DEBRE-CENI SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI 9) KOLOZSVÁR – DEBRECEN, KOLOZSVÁRI EGYETEMI KIADÓ – DRHE SZOCIÁLETI-KAI INTÉZET, 2021 (289 OLDAL), ISBN: 978–606–37–1046–9, ISSN 1785–6027, ISBN: 978–615–5853–35–7.

Authors:  FAZAKAS SÁNDOR.
 
       
         
  Abstract:  
Published Online: 2022-06-30
Published Print: 2022-06-30
pp. 334-338

VIEW PDF

FULL PDF

2012 márciusában két pirosfedelű könyvet adott át nekem Ulrich Körtner kollegám, mikor egy etikai szakbizottsági ülés során Bécsben találkoztunk. Meglepetésemre az ő neve állt a román nyelvű kötet borítóján, s rajta a cím: Curs fundamental de etica îngri-jirii (magyarul: A betegápolás etikája). Ulrich H.J.
 
         
     
         
         
      Back to previous page