The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1 / 2020  
         
  Article:   BOOK REVIEW - BODÓ SÁRA, HORSAI EDE (SZERK.): HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN! – TANULMÁNYOK FEKETE KÁROLY 60. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL.

Authors:  PÜSÖK SAROLTA.
 
       
         
  Abstract:  
Published Online: 2020-06-20
Published Print: 2020-06-30
pp. 356-358

VIEW PDF

FULL PDF

Sarolta PÜSÖK: Book review („Hiszek az Ige diadalmas erejében!” – Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Szerkesztette: Bodó Sára és Horsai Ede, kiadja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem az Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 14. köteteként, Debrecen, 2020, ISBN: 978-615-5853-23-4, 562 oldal). A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Acta-sorozata egy újabb nagyszerű kötettel bővült. Az ünnepi kötet, az ún. Festschrift műfaji sajátosságaihoz hozzátartozik, hogy a szakmai igényességgel megírt tanulmányok mögött végre látszik az ember is, aki a tudományos kutatás hosszú évtizedei alatt szinte soha nem mutathatja meg önmagát, hiszen a tudományos tárgyilagosság szigorú szabályai csak mindig áttételesen engednek teret az egyén megmutatkozásának. Időnként –legalább ilyenkor, a bibliai életkor felső határának a felezővonalán– jó dolog, hogy előtérbe kerülhetnek a többezer sor írójának emberi vonásai. Fekete Károly arcélének megrajzolására Kustár Zoltán, az egyetem rektora, Fekete György, a tudós nagybácsi és Gaál Botond, a néhány esztendővel előtte lépkedő pályatárs vállalkoztak. Írásaikból az ünnepelt iránti gyöngéd szeretet árad, valamint a közösen megtett út keltette büszkeség és tisztelet, amely bizonnyal munkált a néma, de odaadó szerkesztői munkát végző szaktársban és osztálytársban, de azokban a pályatársakban is, akik írásaikkal vagy a tabula gratulatoriába foglalt egyszerű tisztelgésükkel fejezték ki nagyrabecsülésüket.
 
         
     
         
         
      Back to previous page