The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1 / 2009  
         
  Article:   CEREMONIAL FAREWELL SPEECH / ÉVZÁRÓ BESZÉD.

Authors:  MOLNÁR JÁNOS.
 
       
         
  Abstract:  A proletár szó úgy él valamennyiünk tudatában – az elmúlt rendszernek köszönhetően –, hogy az munkást jelent, a proletariátus szavunk pedig a munkásosztályt. Ennek a latin eredetű szónak azonban épp a rómaiaknál egészen más volt a jelentése. Először is a régi Rómában a szabad lakosság legalsó, legszegényebb rétegéhez tartozó személyt jelölte. Másodszor a termelőeszközökkel nem rendelkező bérmunkás is PROLETÁR volt. Viszont volt ennek a szónak pejoratív jelentése is, éspedig az, hogy a proletár tulajdonképpen nem más, mint az ingyenélő, éhenkórász, naplopó ember. Miért mondtam el mindezt? Egyszerűen azért, mert a proletár szónak nemcsak történelmi és szociológiai jelentésköre volt és van, hanem kultúrtörténeti is. A múlt század húszas éveitől kezdve sajátos jelzős szerkezetben jelenik meg, s ez így hangzik: szellemi proletariátus. Karácsony Sándor: A nyolc éves háború című munkájában így kiált fel: ,,Van ez a rém?” A kérdésre pedig így válaszol: „azt hiszem van”. De ki is tulajdonképpen a szellemi proletár? Karácsony Sándor így határozza meg: „a szellemileg tehetetlen, csak bizonyos formához kötötten életképes, lelki csonkabonka, kérész világnézetű, testi munkától, sőt mindenféle rendszeres munkától világéletére elszokott nyomorék az igazi szellemi proletár” (178.).  
         
     
         
         
      Back to previous page