The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   CONSCIENCE, PERSONALITY AND SPIRITUAL LIFE.

Authors:  GHEORGHE ŞANTA.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea “Conştiinţă, personalitate şi viaţă spirituală” încearcă să abordeze conştiinţa ca pe un dar natural al fiecărei persoane, şi de asemenea câteva nivele ale conştiinţei, subconştientul şi inconştientul, care în cea mai mare parte a timpului rămân într-o legătură nevăzută cu conştientul, şi în anumite situaţii pot determina decizii ale conştientului. Conştiinţa, vocea lui Dumnezeu din noi, transmite în orice situaţii judecăţi valabile, legate de fiinţa noastră, de felul în care gândim şi în care ne purtăm. Personalitatea este adânc legată de fiinţa umană, cu toate că în societatea modernă acest concept este utilizat în toate domeniile de activitate, depăşindu-se astfel structura umană. Se poate vorbi despre personalitatea creştină când a atins nivelul sfinţeniei prin contemplare şi binecuvântare, prin biruinţa în lupta împotriva răului. Prin educaţie aceasta conduce la analiza conştiinţei şi la contruirea personalităţii umane, astfel viaţa duhovnicească devine aura persoanei umane. Aceste persoane binecuvântate au câştigat totul fără să ceară, ei au trebuit doar să existe, simpla lor existenţă fiind o chemare. Acesta este sensul moralităţii absolute şi deci a sfinţeniei. Găsim chemarea în moralitatea completă şi perfectă.  
         
     
         
         
      Back to previous page