The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   DAS SEUFZEN DER NATUR UND DIE GEWALT DES BÖSEN. EINFÜHRUNG IN DIE CHÖPFUNGSTHEOLOGIE / SIGHING OF NATURE AND POWER OF EVIL. INTRODUCTION TO THE THEOLOGY OF CREATION.

Authors:  ATHANASIOS VLETSIS.
 
       
         
  Abstract:  Suspinul naturii şi puterea maleficului. Introducere în teologia creaţiei. Rezumat: În sfera semantică a termenului „rău” se pot face următoarele diferenţieri: rău natural (ex. catastrofele naturale); rău moral (răul etic produs din vină); rău ontologic (caracterul finit şi limitarea intrinsecă naturii create, capacitatea de a greşi, efemeritatea); şi răul ca separare de Dumnezeu. Concomitent momentului Iov, Epicur formulează problema teodiceei („sau Dumnezeu vrea să înlăture răul dar nu poate şi atunci nu e atotputernic, sau poate dar nu vrea şi atunci nu mai e bun, sau nici nu vrea şi nici nu poate şi atunci nu e nici atotputernic şi nici bun, sau şi vrea şi poate, dar atunci de unde vin relele şi de ce El nu le îndepărtează?”). Termenul „teodicee” e creat de către Leibniz în 1697. Teodiceea presupune aducerea lui Dumnezeu într-un proces în faţa raţiunii umane sub acuza suferinţei. Răspunsurile la întrebarea teodiceei urmează două perspective: 1. răul ca lipsă a binelui şi 2. răul ca rezultat al greşelii, ca pedeapsă dreaptă, ispită şi punere la încercare. Prima perspectivă de soluţionare a teodiceei deoarece neagă consistenţa ontologică a răului justifică definirea creaţiei ca „bună foarte”, dar plasează apariţia răului la nivelul păcatului lui Adam, într-o primă interpretare potrivit textului din Romani 8,20 acesta fiind generatorul întregului rău, chiar şi a răului natural. Această interpretare nu este acceptată de autor întrucât ar contraveni tezelor ştiinţifice privind evoluţia naturii. El propune o soluţie teodiceei nu din perspectivă antropologică, ci cosmologică; astfel lumea este creată deci ea în sine este în pieire, în deşertăciune şi moarte pentru că nu are în sine principiul existenţei sale; prin urmare Dumnezeu nu are nici o vină în înzestrarea lui Adam cu liber arbitru care ar fi adus prin păcat moartea. Dumnezeu creează integral lumea „la început”, ordinea fiind principiul evolutiv imanent lumii, prin ea lumea fiind pusă sub pronia divină. Creaţia „bună foarte” este o faptă bună a lui Dumnezeu, dar sintagma nu defineşte lumea senzorial-materială. Lumea senzorial materială apare ca mişcare a lumii ideatice din nous, „răul” ei apărând tocmai prin această mişcare de separare faţă de Creator. Astfel suferinţa naturii devine deductibilă din însăşi mişcarea ei, şi dacă această mişcare (evoluţie) e una înspre Creator atunci ea devine o modalitate de ajungere la Acesta.  
         
     
         
         
      Back to previous page