The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - ALEXANDRU MORARU, 50 YEARS OF ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY EDUCATION IN CLUJ-NAPOCA (1952-2002), CLUJ-NAPOCA, CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2002, 540 P..

Authors:  VASILE STANCIU.
 
       
         
  Abstract:  În ultimii ani, autorul acestei cărţi a publicat mai multe lucrări monografice (privitoare la ierarhi sau instituţii bisericeşti), toate bazate pe un consistent material arhivistic; aşa este şi în cazul de faţă. De fapt, volumul pe care îl prezentăm este o ediţie întregită a lucrării aceluiaşi autor intitulată: Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca (1952-1997), editat cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la înfiinţarea şcolii pomenite; volumul de faţă este o reeditare şi o completare a celui dintâi, cu adăugarea a altor cinci ani de activitate ai seminarului, când s-a ajuns la vârsta semicentenarului, motiv pentru care i s-a dat şi titlul de: 50 de ani de învăţământ... Cartea a fost împărţită în 10 capitole, meticulos alcătuite, cuprinzând în profunzime activitatea şcolii (prin vrednicii ei ostenitori) în 50 ani de viaţă; se poate afirma că din cei 50 de ani, autorul a trăit aproape 20 dintre aceştia pe băncile şcolii, mai întâi ca elev (5 ani), iar apoi ca dascăl (14 ani), lucrarea constituindu-se şi un adevărat material autobiografic. Istoricul acestei şcoli a fost unul zbuciumat, seminarul născându-se din „cenuşa” Institutului Teologic Universitar Ortodox din Cluj-Napoca, desfiinţat abuziv de autorităţile comuniste în vara anului 1952. În cei 50 de ani de activitate, cadrele dicactice şi elevii seminarişti au simţit din plin loviturile regimului ateu, care prin diferite metode, unele din cele mai perfide, a căutat subminarea şcolii teologice de la Cluj. Cu toate încercările, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca devenise, prin vrednicii ei dascăli, o adevărată academie teologică, una de frunte în ţara noastră.  
         
     
         
         
      Back to previous page