The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2003  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - SYNOD OF IAŞI AND ST. PETRU MOVILĂ, 1642-2002, IAŞI, TRINITAS ED., 2002, 596 P. (30,2X21,5).

Authors:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Abstract:   Cu prilejul împlinirii a 360 de ani de la Sinodul internaţional ortodox de la Iaşi, din 1642, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, prin grija şi cu binecuvântarea Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Daniel, a fost tipărit un minunat volum aniversar, mai sus pomenit. Cu toate că acest volum n-a fost împărţit în capitole, se disting, totuşi, trei părţi constitutive ale lui. În prima parte se află câteva mesaje ale unor personalităţi bisericeşti sau laice, privitoare la Sinodul de la Iaşi, 1642, (la care au participat ortodocşi greci, slavi şi români), la Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă şi la personalitatea sa. Seria mesajelor a fost deschisă, după cum era şi firesc, de către Sanctitatea Sa BARTOLOMEU I, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol (în limbile română şi engleză, p. 9-12), în care a evidenţiat, între altele, personalitatea Mitropolitului Petru Movilă, dar şi opera sa de căpătâi: Mărturisirea Ortodoxă, „care a fost scrisă pentru a apăra pe ruşii ortodocşi de prozelitismul misionarilor protestanţi şi romano-catolici” (p.9 şi 11).  
         
     
         
         
      Back to previous page