The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2003  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, DICTIONARY OF THE ROMANIAN THEOLOGIANS, II ED., BUCHAREST, ENCICLOPEDICĂ ED., 2002, 550 P..

Authors:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Abstract:  Dicţionarele, în general, sunt oglinda fidelă a unui popor, a unei culturi sau civilizaţii; în ele, se prezintă sinteze din istoria şi spiritualitatea unui neam, sunt evidenţiate instituţii de cultură şi de stat, personalităţi de seamă din viaţa unui popor. Întotdeauna dicţionarele au fost un „instrument util la lucru” pentru cercetători, dar şi surse importante de informare pentru „publicul larg”, doritor de cunoaştere şi instruire; ele au constituit (şi constituie) încă pentru cei din urmă, mijloace rapide de a ajunge la informaţiile necesare. Se poate afirma că, până în 1989 au fost publicate multe dicţionare în diferite domenii de activitate; din păcate însă, din pricina condiţiilor vitrege (regimul comunist) nu s-au editat decât puţine dicţionare pe teme religioase; ele au apărut în număr mai mare abia după 1990. Între dicţionarele reprezentative ale Bisericii noastre la loc de frunte se numără: Dicţionarul Teologilor Români, alcătuit de Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu şi publicat la Bucureşti, în Editura Univers Enciclopedic, în 1996 (în 501 pagini); în el se evalua, de fapt, cultura teologică românească vreme de aproape douăzeci de veacuri.  
         
     
         
         
      Back to previous page