The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS – WAKE AND WORKING FOR SALVATION. VOLUME PUBLISHED TO COMMEMORATE 10 YEARS OF ARCHAIC PASTORATE OF HIS EMINENCE DANIEL, METROPOLITAN OF MOLDOVA AND BUCOVINA, 1 JULY 1990 - 1 JULY 2000, "TRINITAS" ED. , IAŞI, 2000, 373 P. (20, 5 X 29.

Authors:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Abstract:  Vechea Mitropolie a Moldovei a avut în cursul istoriei sale vlădici vrednici, care şi-au înscris numele cu cinste în galeria personalităţilor bisericeşti şi culturale ale ţării. Între aceştia, un loc de frunte îl ocupă şi ÎPS Mitropolit Daniel (al Moldovei şi Bucovinei), care în iulie 2000 a împlinit 10 ani de rodnică arhierie. În cinstea acestui eveniment de seamă din Istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost publicat un frumos volum, drept omagiu de recunoştinţă adus Înaltului Ierarh de la Iaşi, pentru realizările şi vredniciile sale de până acum. Volumul omagial a apărut din iniţiativa "unui mic grup de colaboratori apropiaţi ai ÎPS Daniel din cadrul administraţiei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi de la Facultatea de Teologie din Iaşi"; Comitetul editorial a fost condus de Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu din Bucureşti; volumul are mai multe părţi; în aşa-zisa parte introductivă sunt mesajele Sanctităţii Sale, Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului, al Prea Fericitului Părinte Tectist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi articolul Temei, în care s-a justificat, din partea iniţiatorilor aniversării apariţia acestui volum: bogata activitate în numai 10 ani de arhipăatorire a ÎPS Daniel.  
         
     
         
         
      Back to previous page