The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 2000  
         
  Article:   BOOK REVIEW - GHEORGHE MIHĂILĂ, BETWEEN EAST AND WEST: STUDIES OF THE ROMANIAN CULTURE AND LITERATURE IN THE XV-XVIII CENTURIES, BUCHAREST: ROZA VÂNTURILOR ED., 1999, 399 P..

Authors:  ONUFRIE VINŢELER.
 
       
         
  Abstract:  La intersecţia dintre est şi vest. La finele anului trecut a apărut o monografie a eminentului om de cultură român Gheorghe Mihăilă: Între orient şi occident, cu un subtitlu sugestiv: Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, 399 pag., care a văzut lumina tiparului la prestigioasa editură bucureşteană "Roza Vânturilor". Profesorul G. Mihăilă (membru corespondent al Academiei Române) este un nume autoritar, considerat unul "dintre cei mai autentici şi recunoscuţi savanţi români din a doua jumătate a secolului" douăzeci. El face parte din acea spiritualitate selectă, fină şi aleasă care a dat culturii româneşti numeroase lucrări de valoare, în care toate problemele tratate sunt însoţite de argumente incontestabile. Prezenta monografie este continuarea altor studii din acest domeniu. Amintim în acest sens două volume care preced cartea de faţă: Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi (1972) şi Cultură şi literatură română veche în context european. Studii şi texte (1979). Specialiştii ştiu că pe această temă autorul a mai publicat zeci de studii şi articole, bazate pe materiale inedite, descoperite de el însuşi în bibliotecile şiarhivele din centrale de slavistică din ţările slave, de la noi, dar şi din alte părţi.  
         
     
         
         
      Back to previous page