The STUDIA UNIVERSITATIS BABEƞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1-2 / 1999  
         
  Article:   PAROLE ET PRÉDICATION DANS LE CONTEXTE LITURGIQUE ORTHODOXE.

Authors:  IOAN TOADER.
 
       
         
  Abstract:  În Biserica Ortodoxă predica este pronunțată de cele mai multe ori într-un spațiu liturgic – biserica - şi în mod imperativ în timpul unui serviciu liturgic. Cadrul în care este rostită predica reprezintă un adevărat suport pentru predică. Toate elementele care formează spațiul liturgic "vorbesc" înaintea predicii şi impun ascultătorului un anumit comportament. Sfânta Liturghie şi predica nu reprezintă două entități separate. Predica este parte integrantă a Liturghiei. Liturghia îi pregăteşte pe credincioşi să asculte cuvântul de învățătură. Dacă imnele şi textele liturghice vorbesc despre Dumnezeu în timpul unui serviciu liturgic, predica actualizează neîncetat cuvântul lui Dumnezeu. Contextul în care se rosteşte predica, spațiul şi serviciul liturgic, informează în permanență despre cele ce se vor rosti în predică; credincioşii sunt mult mai receptivi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, în acest context liturgic, decât în lipsa acestuia.  
         
     
         
         
      Back to previous page