The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - VALER BEL, MISSION CHURCH IN THE CONTEMPORARY WORLD, RENAISSANCE HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2010, 474 P..

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Într-o lume secularizată și într-o societate desacralizată, afirmarea misiunii Bisericii Ortodoxe reprezintă o exigență care se impune astăzi cu deosebită necesitate. În acest sens, editura Renașterea, aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Va¬dului, Feleacului și Clujului, oferă tuturor celor iu¬bitori de lectură teologică, dar într-un mod cu to¬tul special studenților în teologie și slujitorilor Bise¬ricii angajați efectiv în misiunea acesteia, o sinteză admirabilă de teologie și practică misionară creștin-ortodoxă, adecvată scopului misiunii Bisericii din vremurile noastre, rod al strădaniei susținute a Părintelui Prof.Univ.Dr. Valer Bel, dascăl de Misio¬logie și Teologie fundamentală și dogmatică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din orașul nostru. Lucrarea Misiunea Bisericii în lumea contem¬porană, ajunsă acum la a doua ediție, revizuită și întregită, cuprinde cele două cărți ale autorului publicate – cu ceva timp în urmă la editura Presa Universitară Clujeană – în două volume separate: Exigențe (2002), respectiv Premise teologice (2006).  
         
     
         
         
      Back to previous page