The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - VALER BEL, MISSION, PARISH PASTOR. COORDINATES FOR MISSIONARY STRATEGY, SECOND EDITION, PUBLISHER RENAISSANCE, CLUJ-NAPOCA, 2006, 131 P..

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume pentru universalizarea Evangheliei şi cuprin¬derea oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu, având ca temei comuniunea veşnică de iubire supremă a Persoanelor Sfintei Treimi, precum şi trimiterea Fiului şi a Duhului Sfânt în lume, Care revelează viaţa de comuniune a lui Dumnezeu pentru a face creaţia părtaşă la ea. Misiologia este disciplina teologiei sistematice care expune fundamentele teologice şi coordonatele prin care se poate realiza o misiune corectă care să-şi atingă scopul adevărat. Astfel, misiologia nu rămâne în sfera unei filozofări teo¬retice, ci discursul ei îşi găseşte aplicabilitate într-o lucrare practică care ţine de însăşi fiinţa Bisericii. Biserica este misionară prin însăşi fiinţa sa. „Vocaţia misionară a Bisericii ţine de caracterul ei apostolic” (p. 5). Fiind o lucrare teandrică, mi¬siunea vizează „liturghizarea şi filocalizarea exis¬tenţei umane în Biserică” (p. 6), realizarea ei având „triplă actualizare – liturgic-sacramentală, mistic-ascetică şi social-comunitară” (p. 6). Coor¬do¬natele esenţiale ale misiunii creştine, conform marii porunci misionare de la sfârşitul Evangheliei de la Matei (28, 19-20) sunt evanghelizarea, încor¬porarea sacramentală în trupul eclesial al lui Hristos şi îndemnul de a stărui în dreapta credinţă, în sfin¬ţenie, mărturie şi slujire. De aici se pot distinge câ¬teva aspecte ale activităţii misionare: evanghe¬lizarea, mărturia, diaconia, toate acestea fiind inseparabile de pastoraţie, adică de „zidirea Bi¬sericii” (Efes. 4, 11-15). Toate aceste aspecte şi coordonate ale misiunii Bisericii sunt expuse de către Pr. Prof. Valer Bel în lucrarea sa Misiune, paro¬hie, pastoraţie, în modul cel mai concret al reali¬zării lor în viaţa unei comunităţi creştine adunate în jurul păstorului lor – parohia. Autorul a înţeles foarte bine că misiunea nu este o disciplină teoretică, ci ea este însăşi viaţa Bisericii şi descrie în lucrarea sa acele strategii misionare prin care se realizează o misiune corectă şi concretă la nivel parohial.  
         
     
         
         
      Back to previous page