The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2012  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - VALER BEL, UNITY OF THE CHURCH IN CONTEMPORARY THEOLOGY. STUDY INTER-ECUMENICAL, LIMES HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2003, 228 P..

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Extinderea vieții lui Hristos în oameni prin Po¬gorârea și lucrarea Duhului Sfânt dă naștere Bisericii ca trup eclesial al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt, fiind realizarea începutului mântuirii personale și al îndumnezeirii prin har a credincioșilor. Fundamentarea hristologică a învățăturii despre Biserică se impune ca necesară pentru a arăta că Hristos Însuși lucrează în ea prin Duhul Sfânt, co¬municând membrilor ei harul și viața Lui dumne¬zeiască, mediul prin care credincioșii devin părtași comuniunii de iubire din sânul Preasfintei Treimi. Unitatea Bisericii ca unitate de viață în ace¬lași Hristos, ca unitate ontologic-pnevmatică se realizează și se menține, însă, prin păstrarea și măr¬turisirea credinței celei adevărate, urmată de împăr¬tășirea cu Hristos prin Sfintele Taine săvârșite de către o ierarhie unitară, propovăduitoare a aceleiași credințe.  
         
     
         
         
      Back to previous page