The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   BOOK REVIEWS – FRAGMENTS OF THE HISTORY OF ROMANIAN ORTHODOX CHURCH FROM TRANSYLVANIA. SIBIU DIOCESE TO THE ARCHPRIESTSHIP SOLNOC II. CORRESPONDENCE (OCTOBER 1, 1845 - 20 DECEMBER 1874).

Authors:  COSMIN COSMUŢA.
 
       
         
  Abstract:  Sub acest titlu a apărut la editura Presa Universitară Clujeană din Cluj Napoca, un volum care adună între paginile sale o serie de documente din frământaţii ani 1845-1874 din Transilvania, documente care constituie o oglindă a vieţii societăţii româneşti ortodoxe, sub multiplele ei aspecte, dintr-o zonă destul de restrânsă din nordul provinciei în perioada pe care am menţionat-o. Volumul este structurat în şase capitole. Primul capitol, Cuvânt introductiv, este constituit de un consistent şi foarte pertinent studiu introductiv, semnat de coordonatorul lucrării, Dumitru Suciu. Studiul redă foarte bine ideea complexităţii imaginii ce se formează asupra vieţii românilor ortodocşi, cu feluritele ei aspecte, din protopopiatul în cauză: „Chiar dacă este vorba doar de un fragment mic şi modest românesc de confesiune ortodoxă dintr-un Protopopiat ce includea 16 comune din mediul rural, situat în nordul Transilvaniei şi mai îndepărtat de centrul episcopal şi mai apoi arhiepiscopal şi mitropolitan de la Sibiu, corespondenţa are meritul de a ne oferi şi de a reînvia atât imaginea generală, de ansamblu, cât şi pe cea compartimentată a vieţii în plină desfăşurare şi evoluţie şi cu toate aspectele ei mai mult sau mai puţin grele, mai mult sau mai puţin plăcute sau, în unele cazuri, de-a dreptul scandaloase. De fapt, corespondenţa ce implică, descrie şi stă mărturie la o multitudine de situaţii, ce se referă la oameni cu mentalităţi şi interese diferite sau scoate în evidenţă pasiuni şi ambiţii câteodată benefice, alteori malefice, ne demonstrează parcă o dată mai mult temeinicia marelui adevăr – deşi aparent sceptic – că în viaţă şi în lumea largă sau în cea mică, nu există numai alb sau numai negru, ci, cel mai adesea, lucrurile, situaţiile şi chiar unii oameni erau cenuşii, făcând şi bine uneori, greşind alteori, însă, în cazul lor, esenţial era ca binele să întreacă mereu, măcar cu câţiva paşi, pizma şi regresul” (Cuvânt introductiv, p. 7). Chiar dacă zona la care fac referire actele volumului în discuţie este, cum am mai spus-o, una destul de restrânsă (e vorba doar de 16 comune), în multe privinţe, situaţiile prezente aici pot fi întâlnite în foarte multe din regiunile transilvane.  
         
     
         
         
      Back to previous page