The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   THE LEGAL STATUS OF RELIGIOUS EDUCTION IN GERMANY WITH REFERENCE TO THE SITUATION IN FRANCE, SWEDEN AND ENGLAND.

Authors:  THOMAS KOTHMANN.
 
       
         
  Abstract:  Statutul legal al educaţiei religioase în Germania. Cu referire la situaţia din Franţa, Suedia şi Anglia. Construirea Europei nu este doar o sarcină politică sau economică. Se pune tot mai mult accentul pe formarea etică şi socială a tinerilor, un rol important fiind acordat în acest proces religiei. Germania este o ţară în care romano-catolicii, protestanţii şi cei neafiliaţi nici unei religii ocupă fiecare aproape o treime din populaţie. Libertatea de conştiinţă este garantată, iar părinţii pot decide dacă religia li se va preda copiilor lor. Aproximativ 80% dintre germani au facut sau fac religia în şcoală, iar impresia lor despre studierea religiei este una pozitivă. În Franţa, unde Biserica este separată de stat, nu există educaţie religioasă. În ţările predominant catolice, Italia, Spania, Irlanda, Polonia, catolicismul are rădăcini adânci şi influenţează sistemul de învăţământ. În ţările predominant protestante, cum sunt cele din Scandinavia, studierea religiei în şcoli este valorificată mai ales prin prisma deschiderilor umaniste pe care le poate oferi copiilor.  
         
     
         
         
      Back to previous page