The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   LA CONTRIBUTION DE L’EXÉGÈSE ROUMAINE DANS LES RECHERCHES SUR LE PENTATEUQUE / THE FIRST "TRADITIONS" ABOUT THE BIBLE, ABOUT SETTING THE TEXT OF SCRIPTURE.

Authors:  IOAN CHIRILĂ.
 
       
         
  Abstract:  Primele „tradiţii” despre Biblie, despre constituirea textului Sfintei Scripturi. Exegeza istorico-critică şi exegeza tradiţională iudaică au o presupoziţie comună: pentru ambele tipuri de abordare exegetică Tora (Pentateuhul) constituie piatra unghiulară de care depinde înţelegerea „restului”, a celorlalte părţi ale Scripturii, sau a celei de a doua şi a celei de a treia părţi ale Bibliei ebraice (Profeţii şi Celelalte scrieri). Concepţia despre istoria Revelaţiei, unde, pentru a vorbi cu o terminologie a exegezei critice, evoluţia concepţiilor religioase în Israelul cel vechi este în dezbatere, este divers exprimată. Pentru exegeza istorico-critică este imperios necesar, chiar indispensabil, să se stabilească o teorie clară cu privire la procesul de devenire a celor cinci scrieri ale Pentateuhului. La începutul secolului trecut s-a elaborat o asemenea teorie, ce părea să se fi învrednicit de statutul de certitudine. Însă, după douăzeci de ani mulţi dintre exegeţi au început să o respingă. În aceiaşi situaţie s-a găsit şi teologia biblică românească. Pentru a avea o comprehensiune clară a poziţiei româneşti am considerat a fi necesară o prezentare a lucrărilor şi a atitudinilor exprimate în acest sens de rectorul martir Pr. prof. univ. dr. Liviu Galaction Munteanu. În materialul de faţă am expus câteva principii orientative elaborate de către noi în urma plonjării serioase în această tematică, iar după aceasta am prezentat poziţia ilustrului biblist din care reiese clar geneza acestor scrieri, timpul de la care ele nu au mai putut fi influenţate prin introduceri de text şi modul în care ele trebuie lecturate. Studiul a fost prezentat în limba franceză deoarece este sinteza conferinţelor expuse de noi în cadrul Programului Socrates desfăşurat în Institutul Catolic din Paris.  
         
     
         
         
      Back to previous page