The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   DEVELOPING A CHRISTIAN UNDERSTANDING OF CREATION.

Authors:  HANS SCHWARZ.
 
       
         
  Abstract:  Dezvoltarea unei înţelegeri creştine a creaţiei. Relatările biblice ale creaţiei, cea “preoţească” din Facere 1 şi cea yahvistă din Facere 2 sînt supuse unei interpretări exegetice care valorifică nu doar învăţăturile dogmatice sau morale, ci caută temeiuri şi pentru situarea pe care trebuie să o aibă astăzi omul faţă de natură şi faţă de creaţie în ansamblu. Faptul că a fost creat în ziua a şasea, aceeaşi în care au fost create animalele uscatului dovedeşte legătura strânsă pe care o are cu acestea, încă din actul creării lui. Preocupările ecologiste de astăzi, stârnite de dispariţia tot mai multor specii de animale ar trebui să pornească tocmai de la această constatare. La fel, puterea de stăpânire pe care a primit-o asupra naturii nu trebuie să fie înţeleasă într-un sens despotic, ci în sensul că omul, ca şi chip al lui Dumnezeu (Facere 1, 26) trebuie să o conducă spre pnevmatizarea ei. Prin statutul său de mijlocitor, vizibil în aceea că este creatură şi împreună-creator cu Dumnezeu, omul are o misiune în mijlocul creaţiei pe care riscă să o uite şi pe care citirea şi înţelegerea primelor două capitole ale Facerii ar putea să i-o reamintească.  
         
     
         
         
      Back to previous page