The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   HILAIRE DE POITIERS: LA CONVERSION D’UN THEOLOGIEN / HILARY OF POITIER. THE CONVERTION OF A THEOLOGIAN.

Authors:  YVES-MARIE BLANCHARD.
 
       
         
  Abstract:  Ilarie de Poitier. Convertirea unui teolog. Tratatul De Trinitate al Sfântului Ilarie de Poitier se deschide cu o scurtă istorie a convertirii sale la creştinism. În comparaţie cu ceea ce ştim despre convertirea lui Augustin, din propriile sale mărturisiri, relatarea autobiografică a Sfântului Ilarie, pe lângă că este mult mai rece şi mai reţinută în etalarea sentimentelor, este în sine o cale mult mai lipsită de excentricităţi decât va fi, peste puţină vreme, cea a episcopului de Hippona. Se pot deci deosebi trei etape ale convertirii Sfântului Ilarie: mai întâi, păgân fiind, dar bucurându-se de o ţinută morală sobră si ireproşabilă, el se lasă antrenat într-o viaţă filosofică, cu accente ascetice şi cu intuiţia, vagă dar persistentă, a monoteismului. În faza următoare el va descoperi monoteismul iudaic, în care va fi introdus de profetul Isaia. În fine, de aici va fi condus înspre Noul Testament, din care cel puţin prologul ioaneic va constitui pentru el o profundă revelaţie. Tot în comparaţie cu Augustin, se remarcă rolul mult mai însemnat acordat credinţei în „confruntarea” ei cu inteligenţa. Nu inteligenţa te face credincios, ci credinţa te face inteligent, va comenta, ca o concluzie, autorul studiului de faţă.  
         
     
         
         
      Back to previous page