The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Issue no. 1 / 2005  
         
  Article:   TEOLOGIE UND HYMNOGRAPHIE IN DER BYZANTINISCHEN LITHURGIE / THEOLOGY AND HYMNOGRAPHY IN THE BYZANTINE LITURGY.

Authors:  VASILE STANCIU.
 
       
         
  Abstract:  Teologie şi imnografie în Liturghia bizantină. Trebuie să recunoaştem că Liturghia ca „inimă a vieţii Bisericii şi matrice a experienţei creştine”, a devenit un centru de atenţie al teologiei europene contemporane. Tot mai mulţi teologi, atât din apus cât şi din răsărit, aceştia din urmă mult mai puţini, se apleacă în cercetarea teologiei înspre aprofundări de natură istorică, exegetică şi teologică mistică a Liturghiei ortodoxe, ca „rememorare a Cinei celei de Taină şi ospăţ al Împărăţiei eshatologice”. Această nouă orientare de cercetare în teologia contemporană, deschide noi perspective în înţelegerea comprehensivă a Liturghiei ortodoxe, care, dincolo de aspectele de comemorare, recte, anamnetice şi de cuminecare, în cadrele unui ritual sui generis bine închegat şi stabilizat, acumulează în structurile ei o bogăţie incredibilă de teologie, ascunsă în formele imnologice şi melodice ale imnografiei liturgice.  
         
     
         
         
      Back to previous page