The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2009  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: LAURENŢIU D. TANASE, RELIGIOUS PLURALISM AND SOCIETY IN ROMANIA, COL. "EUROPEAN UNIVERSITY PUBLICATIONS", SERIA XXII - SOCIOLOGY, VOL. 422, PETER LANG, BERNA, 2008, P. 313 / LAURENŢIU D. TĂNASE, PLURALISATION RELIGIEUSE ET SOCIÉTÉ EN ROUMANIE, COL. „PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES”, SERIA XXII – SOCIOLOGIE, VOL. 422, PETER LANG, BERNA, 2008, 313 P..

Authors:  CORNEL DÂRLE.
 
       
         
  Abstract:  Printre schimbările survenite în România după anul 1989, se numără şi ceea ce autorul cărţii de faţă numeşte „pluralizare religioasă”, spre deosebire de ceea ce într-un limbaj mai convenţional în teoriile modernităţii religioase am fi tentaţi să numim „pluralism religios”. Conţinutul acestei deosebiri este ilustrat, cuantificat chiar, sub unele aspecte, prin studierea cu criteriu sociologic a modului în care este percepută în societatea românească contemporană apariţia unor noi actori religioşi (culte, asociaţii, mişcări), alături de instituţiile religioase tradiţionale (ortodoxă, catolică şi protestantă). Competenţa autorului studiului se poate bucura de maxim de credit: este titular al catedrei de Sociologia religiei la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, director al Centrului de Studii şi de Documentare „Societate, Drept şi Religie” din cadrul aceleiaşi universităţi, membru al Comisiei parlamentare – CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii), iar între 2001 şi 2004 a avut funcţia de Secretar de Stat pentru Culte, la Ministerul Culturii şi al Cultelor. Studiul, structurat cronologic, începe cu evocarea genezei câmpului religios românesc contemporan, geneză plasată între doi ani-simbol pentru istoria contemporană a României: 1918 şi 1989.  
         
     
         
         
      Back to previous page