The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET, NOBILIARY OWNER PUBLIC IN THE CHIOAR AREA. CENSUS OF 1803 BASED ON TESTIMONY / BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET, NEMESI KÖZBIRTOKOSSÁGOK A KŐVÁR-VIDÉKEN. VALLOMÁSOS ÖSSZEIRÁS 1803 – BÓL..

Authors:  SILVIU-IULIAN SANA.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea doamnei Bánkiné Molnár Erzsébet intitulată Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken. Vallomásos összeirás 1803 – ból (Composesorat nobiliar în zona Chioar. Conscripţia în baza mărturiilor din 1803) apărută la Kecskemét (Ungaria) în acest an, se înscrie în linia istoriei economice, mai exact a relaţiilor sociale de la începutul secolului al XIX-lea aşa cum au fost reflectate în Conscripţia din anul 1803. Contribuţia domniei sale în privinţa acestei zone geografice din nord-vestul României, a districtului Chioar este binevenită, mai ales că bibliografia aferentă acestui spaţiu este încă destul de puţină. Volumul are ca obiect analiza Conscripţiei din 1803, pe baza documente păstrate în arhiva Muzeului Kiskun din Kiskunfélegyháza (Ungaria). Izvorul datelor constituie o sursă aparte pentru că trece în revistă bunurile şi uzufructul nobilimii composesorale, bunuri ce au fost absente din conscripţia dărilor pentru cele 18 localităţi ale districtului Chioar. ...  
         
     
         
         
      Back to previous page