The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   PHENOMENOLOGY AS HISTORICAL SCIENCE. APPROACHES AND SPACING IN THE CONFRONTATION OF YOUNG HEIDEGGER WITH HEGEL / LA FENOMENOLOGIA COME SCIENZA STORICA PROSSIMITÀ E DISTANZA NEL CONFRONTO DEL GIOVANE HEIDEGGER CON HEGEL.

Authors:  ROSA MARIA MARAFIOTI.
 
       
         
  Abstract:  Fenomenologia drept ştiinţă istorică. Apropieri şi distanţări în confruntarea tânărului Heidegger cu Hegel. Articolul de faţă tratează problema ridicată de Heidegger la sfârşitul deceniului trei al secolului 20, aceea de a pregăti din nou filosofia, întrucât filosofia lui Hegel a intrat definitiv în istoria gândirii umane. Luarea de poziţie contra lui Hegel evidenţiază faptul că distanţarea de Hegel reprezintă în realitate o nouă apropiere în chiar această depărtare.  
         
     
         
         
      Back to previous page