The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   FUNERAL BYZANTINE LITURGY IN THE ROMANIAN GREEK CATHOLIC CHURCH / DIE BYZANTINISCHE BEGRÄBNISLITURGIE IN DER RUMÄNISCH GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE.

Authors:  FLORIN BUDĂU.
 
       
         
  Abstract:  Liturgia înmormântării bizantine în Biserica Greco-Catolică Română. Articolul prezent încearcă să surprindă unele aspecte legate de „liturgia înmormântării”, având drept structură tocmai ordinea celebrărilor liturgice, care au o legătură directă cu „momentul trecerii”. Această ordine este preluată şi urmată aşa cum apare ea în Euchologhionul greco-catolic român, încercându-se analizarea ei într-un context lărgit şi anume acela al „liturgiei înmormântării”. În expunerea subiectului, se va trata întâi despre Sacramentul Maslului urmat apoi de Rugăciunile la ieşirea cu greu a sufletului pentru a se încheia cu Rânduiala Înmormântării şi a slujbelor de pomenire care se celebrează în perioadele stabilite de Biserică. Toată această rânduială care ne pregăteşte pentru „momentul trecerii”a fost tratată într-un mod unitar. Ea va fi privită sub forma unui ansamblu de celebrări, unite între ele tocmai prin faptul că pregătesc sufletul pentru acest ultim moment al vieţii pământeşti, dar şi pentru că pe cel „trecut la Domnul” îl va aminti în slujbele ulterioare. „Liturgia înmormântării” este privită nu doar ca o obligaţie ce cade în sarcina familiei, ci a Bisericii, care va celebra, împreună cu întreaga comunitate, această „trecere”.  
         
     
         
         
      Back to previous page