The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2007  
         
  Article:   THE LIFE AND WRITINGS OF NICHOLAS CABASILAS IN HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT OF SEC. BYZANTINE XIV / VITA E OPERE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO STORICO E CULTURALE DEL SECOLO XIV BIZANTINO.

Authors:  BOGDAN VASILE BUDA.
 
       
         
  Abstract:  Viaţa şi scrierile lui Nicolae Cabasila în contextul istoric şi cultural al sec. XIV bizantin. Articolul de faţă constituie o analiză contextuală şi ambientală ce ne ajută să delimităm contextul istoric, cultural şi socio-religios în care a trăit Cabasila (1319/23-1397) şi care ne va face să înţelegem în mod adecvat şi creaţia sa teologică. Articolul în prima parte prezintă anumite aspecte culturale şi artistice ale artei bizantine, ce pune în evidenţă expresia estetică şi teologică a umanismului bizantin din cadrul ambientului culturii greceşti al sec. XIV şi nu numai. În continuarea studiului este conturată figura lui Nicolae Cabasila şi aportul său teologic, pentru a crea un echilibru între viaţa politică şi cea religioasă, între realitatea socio-umană şi cea mistică, care îşi găseşte expresia teologică şi spirituală în operele sale. Viaţa în Hristos şi Comentariul la Sfânta Liturghie constituie operele cele mai reprezentative şi profunde ale „literaturii creştine şi teologice din toate timpurile”. Până astăzi, aceste opere şi-au păstrat profunzimea şi savoarea, dar şi actualitatea pentru persoanele interesate de ethosul mistic şi liturgic al autorului nostru. În final, se prezintă şi „scrierile minore” ale lui Cabasila, care reflectă interesul acestui „laic interiorizat” pentru „farmecul şi profunzimea teologiei”, care în mistagogia liturgică bizantină poartă fiinţa umană la contemplarea misterelor vieţii în Hristos.  
         
     
         
         
      Back to previous page