The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: IOAN-MARIUS BUCUR, LAVINIA STAN, “PERSECUTION OF THE CATHOLIC CHURCH IN ROMANIA. DOCUMENTS FROM THE ARCHIVE FREE EUROPE 1948-1960”, EDITURA NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA, 2002.

Authors:  ALEXANDRU DRAGOŞ.
 
       
         
  Abstract:  Lucrarea a apărut ca volum în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catolica, fiind un număr special al acesteia. Lucarea cuprinde, alături de o introducere mai amplă care prezintă politica religioasă a regimului comunist din România în privinţa Bisericii Catolice şi un număr de 41 de documente, toate inedite, publicate şi comentate ca atare, toate aducând lumină într-o anumită latură a istoriei Bisericii.Cei doi autori scot la lumină un număr însemnat de informaţii noi despre care până în prezent nu se ştia decât din mărturiile bătrânilor care au trăit epoca. Acum însă, toate aceste date noi vin să întărească cele ştiute până în prezent din izvoare orale şi să-i ajute pe istoricii specialişti în probleme de istorie contem-porană. Lucrarea se bazează pe un mare număr de documente extrase din arhiva Radio Europa Liberă, ele aducând, în mare parte, informaţii noi despre perioada anilor 1948-1960. Documentele publicate de cei doi autori sunt ordonate cronologic, tratând – fiecare în parte – câte un moment din istoria Bisericii Catolice, sau despre unul din personalităţile acestei biserici.  
         
     
         
         
      Back to previous page