The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: ALEXANDRU BUZALIC, VIANNEY IOAN ABADI OSBM, “CHRISTIANITY OR NEO-PAGANISM!?”, UNITAS PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2002, 101.P.

Authors:  BLANKA GORUN-KOVÁCS.
 
       
         
  Abstract:  Avem în faţa minţii şi spiritului nostru o lucrare care se ocupă din toate punctele de vedere cu problemele noastre cotidiene, atât în ceea ce priveşte viaţa consacrată şi eclezială, cât şi cea laică, lumească. Ca orice carte, şi cea de faţă debutează cu un Cuvânt înainte. Cartea este compusă din două mari capitole, ambele având subcapitole în care sunt dezbătute temele anunţate în titlul capitolelor principale. Cuvântul înainte conţine părerile autorilor despre civilizaţia noastră contemporană; oare omul contemporan se comportă doar ca să supravieţuiească, ori este vorba de o autodistrugere. Căutând Adevărul (adică pe Dumnezeu) oamenii vor descoperi valorile umane veşnice. Problema cu care se confruntă civilizaţia şi societatea noastră nu are origini doar în prezent, ci chiar în Renaştere, când "atacurile păgânismului" s-au dublat cu cele ale culturii laice.  
         
     
         
         
      Back to previous page