The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: ST. AUGUSTINE, “DE DOCTRINA CHRISTIANA”, INTRODUCTION TO BIBLICAL EXEGESIS, BILINGUAL EDITION, LATIN TEXT SETTING, TRANSLATION, AND THE INDEXES EDITION NOTICE MARIAN CIUCĂ, INTRODUCTION, NOTES AND BIBLIOGRAPHY BY LUCIA WALD, HUMANITAS, BUCHAREST, 2002, 461 P.

Authors:  ALEXANDER BAUMGARTEN.
 
       
         
  Abstract:  Editura Humanitas a publicat recent traducerea reputatului clasicist Marian Ciucă din Sfântul Augustin, De doctrina christiana. Traducător, între altele, al dialogului platonician Theaithetos, profesorul M. Ciucă prezintă cititorului român una dintre capodo-perele augus-tiniene şi unul dintre textele fondatoare ale culturii medievale într-o ediţie bilingvă elegantă, corectă din punct de vedere filologic, cu un aparat critic şi o biblio-grafie impresionante, dovadă a unui studiu îndelungat şi minuţios al operei augustiniene. Introducerea, notele şi bibliografia sunt semnate de Lucia Wald, iar stabilirea textului latin, traducerea, nota asupra ediţiei şi indicii de Marian Ciucă. Prezenţa unui asemenea text în limba română, contextul apariţiei, cele câteva mărunte remarci de ordin filosofic care se pot face la adresa traducerii suscită o meditaţie mai largă asupra modului în care cultura română recep-tează traducerea filosofică şi, în parti-cular, traducerile din Sfântul Augustin.  
         
     
         
         
      Back to previous page