The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS: RÁCZ ISTVÁN, ŢĂRANI, HAIDUCI, CIVIŞI (STUDII ISTORICO-SOCIALE), DEBRECEN, 2000, P. 421.

Authors:  BLANKA GORUN-KOVÁCS.
 
       
         
  Abstract:   Volumul se constituie într-o foarte utilă redare circuitului ştiinţific al unor lucrări importante ale pro-fesorului Facultăţii de Istorie a Universităţii din Debreţin, Rácz István, decanul de vârstă al acesteia şi aflat la vârsta retragerii, selec-ţionate de autor din creaţia sa ştiinţifică din anii 1955 – 1998 şi apă-rute în reviste de specialitate care astăzi sunt greu sau imposibil de abordat.  
         
     
         
         
      Back to previous page