The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   THE CONTENT OF DIVINE AND DEIFYING TRADITION / IL CONTENUTO DELLA DIVINA E DIVINIZZANTE TRADIZIONE.

Authors:  SABIN FĂGĂRAŞ.
 
       
         
  Abstract:  Spre deosebire de conţinutul tradiţiei (datinei) omeneşti format din patrimoniul biologic şi cultural, care poartă pecetea păcatului, conţinutul Tradiţiei (Predaniei) dumnezeieşti, relităţile transmise ìn lungul lanţului istoric al Tradiţiei sunt "Realităţile" dumnezeieşti ale Tatălui, Adevărul şi Viaţa dumnezeiască, care se concentrează ìn Isus Hristos şi Spiritul Sfànt, pe care Tatăl ìi trimite dela sine la noi (Gal 4,4-6).Împreună cu Spiritul Sfànt şi Isus Hristos ìnviat ìn lungul lanţului Tradiţiei dumnezeieşti (numită şiTradiţie apostolică sau bisericească) se transmite ìntregul univers simbolic de semne şi sacramente al Iconomiei istorice a Misterului. Din conţinutul Tradiţiei apostolice, care acţionează eficient şi continu prin Spiritul Sfànt şi Isus Hristos Înviatul ìn Biserica lui Dumnezeu şi ìn timpul Bisericii, amintim: Biserica Mireasă; Zestrea de nuntă a Bisericii, sfintele Scripturi; autentica Înterpretare a Scripturilor; Cina Domnului (sfintele Taine); Succesiunea apostolică (diadochê); Bunul Depozit (parathêkê); Propovăduirea apostolică (kêrygma); Învăţătura (didaskalía); Doctrina (dógma); Credinţa (pistís) şi Iubirea (agápê).  
         
     
         
         
      Back to previous page