The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2001  
         
  Article:   HISTORICAL AND SPIRITUAL INTERPRETATION OF "LIFE OF MOSES" BY GRIGORE OF NYSSA / INTERPRETAZIONE STORICO – SPIRITUALE DELLA «VITA DI MOSÈ» DI GREGORIO DI NISSA.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:   Aşa cum susţine marele teolog francez Daniélou, exegeza Sfinţilor Părinţi ai Bisericii se fundamentează pe două origini cu totul diferite: cea dintâi este un fapt cultural elen care este în acelaşi timp religios şi literal, cea de-a doua este convingerea existenţială cu privire la corespondenţa existentă între realităţile istorice în diferite momente ale epocii creştine. Dacă viziunea alegorică elenă este transmisă Sfinţilor Părinţi mai ales prin opera lui Filon de Alexandria, cealaltă viziune, cea istorico-tipologică, are fundamentul său în unitatea celor două Testamente ale Bibliei, deja afirmată în mod clar în scrierile neotestamentare. De fapt convingerea că viaţa lui Hristos nu epuizează realitatea Noii Alianţe, care urmează să se manifeste în Biserică, corpul lui Hristos, şi în fiecare membru al ei, fundamentează şi posibilitatea unei tipologii ecleziale ce se va exprima pe de o parte ca tipologie sacramentală, iar pe de altă parte ca tipologie individuală. Iar aceasta din urmă va fi viaţa interioară a creştinului care apare prefigurată în Vechiul Testament.  
         
     
         
         
      Back to previous page