The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1-2 / 2015  
         
  Article:   BOOK REVIEW - DANIEL CORNELIU ȚUPLEA, GIANNI VATIMO – KRITIKER DER MODERNE UND PHILOSOPH DER EMANZIPATION. HERMENEUTIK UND NIHILISMUS (GIANNI VATTIMO – CRITIC AL MODERNISMULUI ȘI FILOSOF AL EMANCIPĂRII. HERMENEUTICĂ ȘI NIHILISM), SÜDWESTDEUTSCHER VERLAG FÜR HOCHSCULSCHRIFTEN, SAARBRÜCKEN 2015, 223 P.

Authors:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Abstract:  Gianni Vattimo (n. 1936 în Torino, Italia), filosof și politician italian, este unul dintre cei mai importanți exponenți ai postmodernismului. Prin lucrarea de față autorul, Daniel Corneliu Țuplea, ne propune o incursiune în gândirea lui Vattimo printr-o originală analiză care urmărește două axe principale: perspectiva tematică și perspectiva monografică. După cuvântul înainte prin care suntem inițiați în problematicile și reperele metodologice asumate de autor, lucrarea este articulată în zece capitole, urmate de o concluzie finală și aparatul critic specific unei lucrări științifice.  
         
     
         
         
      Back to previous page