The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   BOOK REVIEWS:LOOKING BACK MEMORIES AN EX COMMUNIST JOURNALIST, EDITOR OF .

Authors:  CORNELIU CRĂCIUN.
 
       
         
  Abstract:  La aproape două decenii de la Revoluţia din Decembrie 1989, cărţile de memorii ale celor care au avut – într-un fel sau altul - relaţii cu comunismul românesc: potentaţi, călăi, victime sunt aşteptate şi parcurse cu interes. Interesul este cu atât mai legitim cu cât poziţiile deţinute (ne referim exclusiv la acest segment) în ierarhia de partid au fost mai sus-puse, ceea ce le permitea deţinătorilor – dacă nu chiar dreptul la comandă -, atunci mişcarea în jurul veritabilelor cercuri ale puterii. Membru al P. C. d. R. din ilegalitate, fiu al poetului oficializat al sfârşitului de deceniu cinci şi al deceniului şase, A. Toma, redactor-şef al celui mai important ziar de partid la nivelul ţării pe o perioadă de 13 ani, prinzând, în această calitate, evenimente dintre cele mai semnificative în lagărul socialist şi în Republica Populară Română (cortina de fier, războiul rece, cazul iugoslav, abdicarea regelui, desfiinţarea partidelor democratice: P. N. Ţ. şi P. N. L., naţiona-lizarea, declanşarea şi desfăşurarea colectivizării, lupta pentru putere la nivelul ierarhiei superioare de partid, încheiată cu victoria lui Gheorghe Gheorghiu-Dej împotriva Anei Pauker, a lui Vasile Luca şi Teohari Georgescu, procesele politice, inclusiv procesul contra lui Lucreţiu Pătrăşcanu, revoluţia din Ungaria, lupta lui Dej cu ilegaliştii, destalinizarea în U. R. S. S, falsa destalinizare din R. P. R., retragerea trupelor sovietice etc.), memorialistul ar fi avut multe de comunicat.  
         
     
         
         
      Back to previous page