The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   THE NIHILISM IN QUESTION / NICHILISMO IN DISCUSSIONE.

Authors:  DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.
 
       
         
  Abstract:  Nihilismul în discuţie. În studiul de faţă încercăm să interpretăm problema nihilismului plecând de la mult cunoscutul fragment al filosofului din Milet Anaximandru. Fragmentul mărturiseşte acel „blestem al devenirii” căruia Nietzsche încearcă să-i implementeze caracterul fiinţei. Ne găsim astfel, - după mărturiile păstorului fiinţei (Heidegger)- în orizontul investigativ al metafizicii ce şi-a atins propria-i culme şi sfârşitul. Nihilismul se arată a fi ultima formă a decadenţei ce face posibilă propria-i povestire. În acest dialog între raţionalitate si destin, discursul religios îşi croieşte un nou drum ce se situează dincolo de „voinţa de putere”.  
         
     
         
         
      Back to previous page