The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   THE EUCHARIST AND HEART UNION WITH CHRIST IN THE OPERA "LIFE IN CHRIST" BY NICHOLAS CABASILAS / L’EUCARISTIA UNIONE DELL’ANIMA CON CRISTO NELL’OPERA LA “VITA IN CRISTO” DI NICOLA CABASILAS.

Authors:  BOGDAN VASILE BUDA.
 
       
         
  Abstract:  Euharistia şi uniunea inimii cu Hristos în opera “Viaţa în Hristos” de Nicolae Cabasila. Partea a IV-a a cărţii “Viaţa în Hristos” este considerată de către toţi cercetătorii acestei magistrale opere, ca fiind “o sinteză a întregii teologii” a lui Nicolae Cabasila. Euharistia este considerată de către acest important autor bizantin ca fiind o adevărată “capodoperă şi sinteză a vieţii creştine”, sacramentul care ne introduce şi trasformă în mod perfect în “autenticul creştin”. În prima parte a acestui studiu este prezentată această centralitate a misterului euharistic, prin prezenţa lui Hristos, care este autorul principal al divinizării şi transformării progresive a omului în viaţa cea nouă transfigurată de către puterea harului divin, ce comunică fiinţei umane iubirea sfinţitoare a Sfintei Treimi. Această comuniune de viaţă reprezintă o „minunată sinergie” între har şi om, între viaţa sacramentală şi viaţa ascetică, ce necesită în mod plenar „colaborarea” creştinului, care pentru a putea fi divinizat, este chemat de către Dumnezeu să îşi conformeze întreg comportamentul, întreaga sa existenţă umană cu cea a Logosului. În ultima parte se încearcă să se contureze principalele aspecte teologice ce sunt prezente în doctrina euharistică a lui Cabasila. Mai întâi, este prezentat fundamentul cristologic ce ocupă un loc central în întreaga sa operă, fiind strâns legat de dimensiunea antropologică a omului chemat la sfinţenie şi care, în final, deschide perspectiva eshatologică a vieţii umane care, prin Sfânta Euharistie devine „premiul şi destinaţia finală” a vieţii veşnice în Hristos Cel Înviat.  
         
     
         
         
      Back to previous page