The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2007  
         
  Article:   LOVE AND APOSTOLIC TESTIMONY ABOUT CHRIST IN THE HOLY SPIRIT IN THE 13.1 TO 16.33 (17.26) / L’AMORE E LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI A CRISTO NELLO SPIRITO SANTO IN GV 13,1-16,33(17,26).

Authors:  NICOLAE BODEA.
 
       
         
  Abstract:  Iubirea şi mărturia apostolilor despre Hristos în Spiritul Sfânt în In 13,1-16,33(17,26). Articolul de faţă este primul dintr-o serie de trei care pun în evidenţă pe de o parte unitatea tematică a discursului de despărţire din Evanghelia după Ioan (13,1-16,33/17,26), iar pe de altă parte vrea să încadreze tema mărturiei Spiritului Sfânt şi mărturia apostolilor din In 15,26-27. Ne vom concentra atenţia asupra mărturiei Spiritului Sfânt în cel de-al doilea articol, iar tema mărturiei apostolilor o vom dezvolta în cel de-al treilea articol, toate având la bază o exegeză bazată pe metoda structuralistă de interpretare. Articolul de faţă reliefează importanţa iubirii pentru ca mărturia să fie credibilă în faţa unei lumi tot mai contrare mesajului evanghelic. Considerăm de cuviinţă să facem exegeza şi să identificăm teologia textului din In 13,1-16,33/17,26, mai ales în faza actuală în care se găseşte Biserica, aceasta fiind caracterizată de schimbări vertiginoase şi provocată de noi sfidări, apărând tot mai urgentă şi necesară întoarcerea la esenţial, la experienţele care stau la baza credinţei noastre. Elementul care se naşte la graniţa dintre raţional şi experienţa de viaţă este tocmai mărturia .  
         
     
         
         
      Back to previous page