The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   GIANNI VATTIMO IN DIALOGO CON LA CRISTIANITÀ.

Authors:  DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.
 
       
         
  Abstract:  Gianni Vattimo în dialog cu creştinătatea. Dialogul cu modernitatea ne prezintă o nouă manieră de investigare a chestiunilor religioase. Lipsa temeiului întemeietor deschide orizontul gândirii slabe către pluralismul postmodern, ce atestă regăsirea credinţei creştine. Raţiunile etice înlătură ispita unei întemeieri universal teoretice, ce se desprinde de sensul istoric. Creştinătatea determină experienţa istorică şi este la rândul ei determinată de această experienţă. Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii, ce derivă din interpretarea lumii experimentată religios, apelează regăsirea religiozităţii. Religiozitatea regăsită nu trebuie să fie întemeiată, pe principii metafizice întemeietoare. În acest nou orizont deschis, secularizarea primeşte o nouă determinare. Ea nu se opune creştinătăţii ci dimpotrivă, este rezultatul ei. Asumându-ne acest adevăr ne înscriem într-un nou dialog, unde orizontul creştinătăţii se lărgeşte şi primeşte noi elemente semnificative.  
         
     
         
         
      Back to previous page