The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2006  
         
  Article:   L’OCTOECHOS DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA SECONDO IL MODO DI CANTARE DELLA CATTEDRALE DI BLAJ.

Authors:  RADU IOAN MUREŞAN.
 
       
         
  Abstract:  Ohtoihul Bisericii Greco-Catolice Române după cum se cântă în catedrala din Blaj. Studiul analitic al celor Opt glasuri după modul cum se cântă în Catedrala din Blaj, reprezintă, dincolo de concluzii, direcţionarea eforturilor în vederea dezvăluirii unui Sistem mnemotehnic care să fie la îndemâna oricărei persoane interesate în vederea aplicării modelelor melodice pe textele imnografice ale cântării de la strană. Acest rezultat se înscrie, în ordinea etapelor de promovare didactică a cântului bisericesc, ca o a doua fază de lucru, cea dintâi fiind reprezentată prin transcrierea melodiilor celor Opt glasuri, de către Celestin Cherebetiu, melodii care circulând doar pe cale orală erau supuse unei pierderi ireversibile de conţinut melodic. Cântăreţului de strană de astăzi îi revine sarcina asimilării modelelor melodice arhetipe ale fiecărui glas, după modul cum sunt propuse în studiul de faţă. Aceste modele melodice arhetipe trebuiesc însă considerate doar baza aplicării melodice nu şi expresia ideală, produsul final al interpretării lor. Interpretarea unei model melodic arhetip la nivelul textului imnografic se revelă dincolo de minima capacitate de memorizare a lui de către cântăreţ.  
         
     
         
         
      Back to previous page