The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   HISTORICAL CHAIN OF THE DIVINE AND THE DEIFYING TRADITION / LA CATENA STORICA DELLA DIVINA E DIVINIZANTE TRADIZIONE.

Authors:  SABIN FĂGĂRAŞ.
 
       
         
  Abstract:  Cu toate că Biserica catolică şi ortodoxă sunt Biserici de tradiţie apostolică, cultura curentă şi teologia corespunzătoare au o concepţie foarte îngustă şi aproximativă despre despre ceea ce este cu adevărat dumnezeiasca şi îndumnezeitoarea Tradiţie. Cauza este ideologia protestantă care a separat Scriptura de Tradiţie (separare acceptată implicit de Conciliul tridentin), ideologie conform căreia Scriptura este revelaţia scrisă iar Tradiţia este revelaţia transmisă oral, prin viu grai. Distincţia între scris şi oral este neesenţială, ambiguă, de suprafaţă, inexactă, deformantă. Esenţial pentru a fi tradiţie este a fi transmis şi recepţionat din aproape în aproape (òtafetè), într-un lanţ neîntrerupt, indiferent cum, oral, scris pe hîrtie sau suport magnetic sau altfel codificat în elementele universului simbolic al revelaţiei iudeo-creştine.Citind Scriptura cu Scriptura în Tradiţia teologică, liturgică, spirituală şi canonică, prezentăm marele, bogatul, dumnezeiescul şi îndumnezeitorul lanţ istoric al Tradiţiei - Recepţii, Predanie -Primire, care începe de la Dumnezeu Tatăl, trece prin Isus Hristos la Apostoli şi la succesorii lor legitimi episcopii Bisericii lui Dumnezeu, din episcop în episcop, pentru a se întoarce la sfârşitul veacurilor din nou la Dumnezeu Tatăl, atunci când Hristos va preda Împărăţia Tatălui (1 Cor 15,24) pentru ca Dumnezeu să fie de tot în toţi (1 Cor 15,28), adică îndumnezeirea să fie în toţi deplin realizată.  
         
     
         
         
      Back to previous page