The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   THE HOLY SPIRIT, THE MAIN CONTENT OF THE DIVINE TRADITION 39 / LO SPIRITO SANTO, IL CONTENUTO PRINCIPALE DELLA DIVINA TRADIZIONE.

Authors:  SABIN FĂGĂRAŞ.
 
       
         
  Abstract:  Conţinutul fundamental, realitatea principală, dumnezeiască şi îndumnezeitoare transmisă în lungul lanţului istoric al Tradiţiei (Predaniei) dumnezeieşti este Spiritul Sfânt, Plinătatea Dumnezeirii (Col 2,9), Darul total, ultim şi definitiv pe care Tatăl îl dă fiilor în Fiul înviat în vederea îndumnezeirii lor.Tatăl iubeşte pe Fiul şi i-a dat toate realităţile în mână, i-a dat Spiritul fără măsură (Io 3,34-35). Hristos Domnul, peste care la Botez Spiritul Sfânt coboară şi rămâne (Io 1,29.34), promite Spiritul Sfânt, Apa Vieţii, de 5 ori în timpul Cinei (Io 14,16-17.26; 15, 26-27; 16,7-11.13-15), şi-l dăruieşte de 3 ori: de pe Cruce sub forma Sângelui şi a Apei (Io 19,30.34); în seara Învierii sub forma suflării (Io 20,22) şi în dimineaţa Rusaliilor sub forma limbilor de foc (Fap 2,1-3). Apostolii şi Biserica lui Dumnezeu repetă Rusaliile de 5 ori (5 indică plinătatea, desăvârşirea, perfecţiunea) adică, prin punerea mâinilor transmit Spiritul Sfînt continuu şi deplin (Fap 2,38; 8,14-17.19; 9,17; 10,44-47; 19,1-6), în cadrul celebrărilor liturgice, din unicul Izvor Hristos Înviatul.  
         
     
         
         
      Back to previous page